Normativa i reglament

És responsabilitat del capità de cada equip conèixer el reglament de la competició i fer que els jugadors del seu equip també el coneguin. Aquesta normativa serà aplicada pels àrbitres de forma irrevocable, inicialment.

Si algun jugador o directiu no està d'acord amb la decisió presa per l'àrbitre, pot fer un recurs a la Comissió Disciplinària. La decisió que prengui la Comissió Disciplinària serà irrevocable i definitiva.

Consulta tota la informació a continuació:

ÉS RESPONSABILITAT DEL CAPITÀ DE CADA EQUIP CONÈIXER EL REGLAMENT DE LA COMPETICIÓ I FER QUE ELS JUGADORS DEL SEU EQUIP TAMBÉ EL CONEGUIN.

1.1 Aquesta normativa serà aplicada pels àrbitres. Si qualque participant no està d'acord amb la decisió presa per l'àrbitre, pot fer un recurs a la Comissió Disciplinària. La decisió que prengui la Comissió Disciplinària serà irrevocable i definitiva.

1.2 Set Contra Set és un Circuit de Futbol-7 creat amb la idea d’oferir als amants del futbol l’opció de disputar competicions al llarg de tot l’any i gaudir de la pràctica esportiva en un ambient de competició i cordialitat entre tots els participants.

1.3 Està format per tres competicions que es disputaran al llarg de tot l’any:
- Lliga Tardor
- Lliga Primavera
- Lliga Estiu

1.4 Set Contra Set és una competició en la que el Fair Play és part fonamental.

1.5 Per a punts no contemplats en aquesta normativa, l'entitat organitzadora podrà remetre's al contingut del reglament de futbol-7 de la Real Federación Española de Futbol.

2.1 Un equip constarà com a oficialment inscrit una vegada hagi realitzat el pagament corresponent i hagi lliurat els fulls d'inscripció degudament complimentats, i les còpies de les matrícules en cas necessari.

Els jugadors que ja hagin participat i enviat el seu full d'inscripció. Poden modificar les seces dades en qualsevol moment per email: 7contra7@campusesport.com

2.2 Per fer qualsevol fitxatge durant la competició cal que el jugador hagi de emplenar i signar un full de jugador nou.

3.0 L'edat mínima per poder participar en aquesta competició és de 16 anys.

3.1 Els equips que inscriguin a jugadors per a obtenir un descompte i que després no participin en la competició seran privats de qualsevol tipus de descompte en competicions posteriors.

3.2 Al tractar-se d'una mateixa competició dividida en grups, solament està permès jugar en un equip en cada lliga. (Atenció punt 3.4)

3.3 Es poden realitzar tots els fitxatges que es vulgui fins la darrera jornada de la primera fase (lliga), i han d'haver jugat almenys un partit d'aquesta primera fase.

3.4 No es poden fer fitxes noves durant els play offs. Sí que es poden fitxar jugadors d’equips que NO s'hagin classificat per als play offs. D’aquesta manera jugadors el·liminats poden continuar jugant. També poden jugar jugadors que hagin format part de la teva plantilla amb anterioritat encara que no hagin jugat cap partit de la competició actual.

3.5 Inscripció mínima de 7 jugadors y màxima de 25. Una vegada arribat a aquest límit, si es desitja inscriure a nous participants haurien de donar-se de baixa els jugadors necessaris per a no superar el límit de 25 membres d'un mateix equip. No poden donar-se de baixa jugadors que hagin jugat qualque partit al torneig actual.

3.6 Tots els jugadors estan obligats a acreditar la seva identitat a l'arbitre o al personal de l’organització quan aquests ho requereixin.

3.7 Excepcionalment i en cas que el capità no presenti les fitxes, es permet presentar el DNI, NIE, passaport o un altre document oficial que acrediti la identitat dels jugadors INSCRITS.

3.8 Totes les fitxes que es lliuren a l’àrbitre han de dur el segell de CampusEsport a la fotografia, en cas contrari, es considerarà alineació indeguda i es donarà el partit per perdut a l’equip infractor per 3 gols a 0.

4. La competició: (aquesta informació pot variar segons el nombre final d'inscrits)

4.1 Cada lliga està dividida en fins a un màxim de 6 grups formats per un mínim de 10 i un màxim de 13 equips

4.2 A les Fases Finals de 1a, 2a, 3a i 4a Categoria hi accedeixen els següents equips:

- Fase Final 1a: Els 2 primers classificats de cada grup i els 4 millors tercers segons el Fair Play (consulteu el punt 4a.3).

- Fase Final 2a: Els 2 tercers no classificats per a 1a Categoria, els 6 quarts, els 6 cinquens i els 2 millors sisens segons el Fair Play.

- Fase Final 3a: Els 4 sisens no classificats per a 2a Categoria, els 6 setens i els 6 vuitens.

- Fase Final 4a: Els 6 novens, els 6 desens i els 4 millors onzens segons el Fair Play.

4.3 Es juguen un mínim de 9-10 partits i un màxim de 15 (Fase grups + Fase Final/Playoffs)

4.4 Durant la primera fase els equips poden triar el seu dia de partit setmanal.
Als playoffs no es poden triar els dies. Els equips de tots els grups es creuen i aquesta fase final es juga durant deves tres setmanes.

4a.1 La puntuació dels partits serà la següent:
- Partit guanyat = 3 punts
- Partit empatat = 1 punt
- Partit perdut = 0 punts

4a.2 Les classificacions dels grups durant la primera fase (lliga), es realitzaran tenint en compte els punts següents:
a) Els punts aconseguits durant la competició
b) L'enfrontament directe entre els equips*
c) La major diferència total de gols positiva
d) L'equip més golejador
e) L’equip amb menys targetes

4a.3 *En cas d'empat entre 3 o mes equips la classificació es realitza segons els resultats dels partits entre els equips empatats.

4a.4 La puntuació del Fair Play es realitzarà de la següent forma:
- Una targeta groga = 1 punt
- Dues targetes grogues al mateix partit = 3 punts (expulsió del jugador)
- Targeta vermella directa = 4 punts (expulsió del jugador)

4a.5 Al finalitzar la competició, l’organització es reserva el dret d’admetre als equips que tinguin la puntuació més alta en la classificació corresponent al Fair Play.

4a.6 Cada equip obtindrà una puntuació al final de cada competició en funció de la classificació obtinguda a la lliga i en funció del lloc que ocupi en la classificació final del Fair Play. Aquesta puntuació quedarà reflectida al rànking general de la competició.

4a.7 En cas d’empat dels equips eliminats durant les fases finals:
a) Diferència de gols (a favor - en contra) en la ronda que els han eliminat.
b) Gols a favor en el partit que han estat eliminats.
c) Targetes mostrades en el partit que han estat eliminats.
d) Diferència de gols total (Lliga + Fase Final).
e) Qui ha marcat més gols en tots els partits de la competició (Lliga + Fase Final).
f) En cas d'empat es miraria qui ha rebut menys punts de Fair Play en tots els partits de la competició (Lliga + Fase Final).

4b.1 El quadre d'enfrontaments de la Fase Final es decidirà quan acabi la primera fase de cada competició, mitjançant un sorteig públic a les instal·lacions esportives de CampusEsport, en una data a confirmar per l'organització i comunicada sempre als participants amb la suficient antelació.

4b.2 En cas d'equips empatats al Fair Play, es decidirà quin equip accedeix als play offs segons:
a) Els punts aconseguits durant la competició
b) La major diferència total de gols positiva
c) L’equip més golejador

4b.3 A la Fase Final, a partir de vuitens de final, el partit es realitzarà a KO directe. Si algun partit acaba empatat cada equip llançarà 3 penals. Si així i tot segueixen empatats, llançaran penals els jugadors que abans no ho havien fet, d’un en un fins que es desfaci l’empat del marcador. Si es llancen 7 penals i segueix l’empat, se segueixen llançant penals d’un en un, però els jugadors repeteixen llançament.

4b.4 Durant les finals i els partits que decideixen els quarts i tercer classificats, en cas d'empat i abans dels penals es jugarà una pròrroga de 15 minuts amb gol d’or.

4c.1 Els quadres d'enfrontaments de la Fase Final es decidiran quan acabi la primera fase de cada competició, mitjançant un sorteig públic a les instal·lacions esportives de CampusEsport, en una data a confirmar per l'organització i comunicada sempre als participants amb la suficient antelació.

El sorteig s’organitzarà de la següent manera (exemple de competició amb 6 grups):

- Recipient A: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en primer lloc.
- Recipient B: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en segon lloc.
- Recipient C: es col·locaran 4 papers amb els noms dels 4 equips classificats en tercer lloc amb millor Fair Play.


4c.2 El quadre de la Fase Final de 1a serà el següent:

4c.3 El sorteig es realitzarà de la següent forma:
a) A cada equip se li assignarà un numero (1 a 16) segons la seva posició final de la primera fase (1r, 2n, 3r, 4t classificat, etc). 

b) Als vuitens de final no es poden enfrontar dos equips que han jugat en un mateix grup. En cas de que la papereta del segon equip sigui del mateix grup que la del seu adversari, aquesta es tornarà a ficar dintre del recipient i se'n traurà una altra.

c) Les paperetes es trauran en el següent ordre:

16 - Es treu del recipient C
1 - Es treu del recipient A
15 - Es treu del recipient C
2 - Es treu del recipient A
14 - Es treu del recipient C
3 - Es treu del recipient A
13 - Es treu del recipient C
4 - Es treu del recipient A
12 - Es treu del recipient B
5 - Es treu del recipient A
11 - Es treu del recipient B
6 - Es treu del recipient A
10 - Es treu del recipient B
7 - Es treu del recipient B
9 - Es treu del recipient B
8 - Es treu del recipient B

4d.1 El sorteig s'organitzarà de la següent manera:

- Recipient A: es col·locaran 2 papers amb els noms dels 2 equips que han quedat en tercer lloc i que no s'han classificat per a 1a Categoria.

- Recipient B: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en quart lloc.

- Recipient C: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en cinquè lloc.

- Recipient D: es col·locaran 2 papers amb els noms dels 2 equips classificats en sisè lloc amb millor Fair Play.


4d.2 El quadre de la Fase Final de 2a serà el següent:


4d.3 El sorteig es realitzarà de la següent forma:
a) A cada equip se li assignarà un numero.

b) Als vuitens de final no es poden enfrontar dos equips que han jugat en un mateix grup. En cas de que la papereta del segon equip sigui del mateix grup que la del seu adversari, aquesta es tornarà a ficar dintre del recipient i se'n traurà una altra.

c) Les paperetes es trauran en el següent ordre:

32 - Es treu del recipient D
17 - Es treu del recipient A
31 - Es treu del recipient D
18 - Es treu del recipient A
30 - Es treu del recipient C
19 - Es treu del recipient B
29 - Es treu del recipient C
20 - Es treu del recipient B
28 - Es treu del recipient C
21 - Es treu del recipient B
27 - Es treu del recipient C
22 - Es treu del recipient B
26 - Es treu del recipient C
23 - Es treu del recipient B
25 - Es treu del recipient C
24 - Es treu del recipient B

4e.1 El sorteig s'organitzarà de la següent manera:

- Recipient A: es col·locaran 4 papers amb els noms dels 4 equips que han quedat en sisè lloc i que no s'han classificat per a 2a Categoria.

- Recipient B: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en setè lloc.  

- Recipient C: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en vuitè lloc.


4e.2 El quadre de la Fase Final de 3a serà el següent:

4e.3 El sorteig es realitzarà de la següent forma:

a) A cada equip se li assignarà un número.

b) Als vuitens de final no es poden enfrontar dos equips que han jugat a un mateix grup. En cas de que la papereta del segon equip sigui del mateix grup que la del seu adversari, aquesta es tornarà a ficar a dintre del recipient i se'n traurà una altra.

c) Les paperetes es trauran en el següent ordre:

48 - Es treu del recipient C
33 - Es treu del recipient A
47 - Es treu del recipient C
34 - Es treu del recipient A
46 - Es treu del recipient C
35 - Es treu del recipient A
45 - Es treu del recipient C
36 - Es treu del recipient A
44 - Es treu del recipient C
37 - Es treu del recipient B
43 - Es treu del recipient C
38 - Es treu del recipient B
42 - Es treu del recipient B
39 - Es treu del recipient B
41 - Es treu del recipient B
40 - Es treu del recipient B

4f.1 El sorteig s'organitzarà de la següent manera:

- Recipient A: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips que han quedat en novè lloc.

- Recipient B: es col·locaran 6 papers amb els noms dels 6 equips classificats en desè lloc.

- Recipient C: es col·locaran 4 papers amb els noms dels 4 equips classificats en onzè lloc amb millor Fair Play.

4f.2 El quadre de la Fase Final de 4a serà el següent:

4f.3 El sorteig es realitzarà de la següent forma:

a) A cada equip se li assignarà un número.

b) Als vuitens de final no es poden enfrontar dos equips que han jugat a un mateix grup. En cas de que la papereta del segon equip sigui del mateix grup que la del seu adversari, aquesta es tornarà a ficar a dintre del recipient i se'n traurà una altra.

c) Les paperetes es trauran en el següent ordre:

64 - Es treu del recipient C.
49 - Es treu del recipient A.
63 - Es treu del recipient C.
50 - Es treu del recipient A.
62 - Es treu del recipient C.
51 - Es treu del recipient A.
61 - Es treu del recipient C.
52 - Es treu del recipient A.
60 - Es treu del recipient B.
53 - Es treu del recipient A.
59 - Es treu del recipient B.
54 - Es treu del recipient A.
58 - Es treu del recipient B.
55 - Es treu del recipient B.
57 - Es treu del recipient B.
56 - Es treu del recipient B.

Les puntuacions que obtindran els equips un cop hagi finalitzat la competició i segons la seva classificació a la Lliga + Fair Play, seran:
*aquesta informació pot variar segons el número d'equips inscrits

Classificació final Lliga Punts aconseguits Classificació final Fairplay Punts aconseguits
1  Campió 1a  250  1  78
2 Subcampió 1a 235 2 77
3  3r classificat 1a 220 3 76
4 4t classificat 1a 205 4 75
5 Quarts de final 1a 190 5 74
6  Quarts de final 1a 190  6 73
7  Quarts de final 1a 190 7 72
8 Quarts de final 1a  190 8 71
9  Vuitens de final 1a 175 9 70
10  Vuitens de final 1a  175 10 69
11 Vuitens de final 1a  175 11 68
12 Vuitens de final 1a  175 12 67
13 Vuitens de final 1a  175 13 66
14 Vuitens de final 1a  175 14 65
15 Vuitens de final 1a  175 15 64
16 Vuitens de final 1a  175 16 63
17   Campió 2a 160  17 62
18  Subcampió 2a 150 18 61
19   3r classificat 2a  140 19 60
20 4t classificat 2a 130 20 59
21  Quarts de final 2a 120 21 58
22 Quarts de final 2a   120 22 57
23  Quarts de final 2a  120 23 56
24  Quarts de final 2a  120 24 55
25  Vuitens de final 2a 110 25 54
26  Vuitens de final 2a 110 26 53
27  Vuitens de final 2a 110 27 52
28 Vuitens de final 2a   110 28 51
29 Vuitens de final 2a   110 29 50
30 Vuitens de final 2a   110 30 49
31  Vuitens de final 2a  110 31 48
32 Vuitens de final 2a 110 32 47
33  Campió 3a 100 33 46
34  Subcampió 3a  90 34 45
35   3r classificat 3a 80 35 44
36  4t classificat 3a 70 36 43
37  Quarts de final 3a 60 37 42
38  Quarts de final 3a  60 38 41
39  Quarts de final 3a  60 39 40
40  Quarts de final 3a  60 40 39
41   Vuitens de final 3a  50 41 38
42   Vuitens de final  50 42 37
43   Vuitens de final 3a 50 43 36
44   Vuitens de final 3a 50 44 35
45   Vuitens de final 3a 50 45 34
46   Vuitens de final 3a 50 46 33
47  Vuitens de final 3a 50 47 32
48   Vuitens de final 3a 50 48 31
49 Campió 4a  40  49 30
50 Subcampió 4a  35 50 29
51 3r classificat 4a 30 51 28
52  4t classificat 4a 25 52 27
53 Quarts de final 4a    20  53 26
54 Quarts de final 4a  20 54 25
55 Quarts de final 4a  20 55 24
56 Quarts de final 4a   20 56 23
57  Vuitens de final 4a  15 57 22
58 Vuitens de final 4a  15 58 21
59  Vuitens de final 4a  15 59 20
60  Vuitens de final 4a  15 60 19
61 Vuitens de final 4a  15 61 18
62  Vuitens de final 4a  15 62 17
63 Vuitens de final 4a  15 63 16
64  Vuitens de final 4a  15 64 15
65  11è fase grups  10  65 14
66  11è fase grups 10 66 13
67  12è fase grups 5 67 12
68 12è fase grups 5 68 11
69 12è fase grups 5 69 10
70 12è fase grups 5 70 9
71 12è fase grups 5 71 8
72 12è fase grups 5 72 7
73 13è fase grups 1 73 6
74 13è fase grups 1 74 5
75 13è fase grups 1 75 4
76 13è fase grups 1 76 3
77 13è fase grups 1 77 2
78 13è fase grups 1 78 1

4g.1 Cada competició té una sèrie de premis (no acumulables):

- Primer classificat (Categories 1a, 2a, 3a, 4a)
- Segon classificat (Categories 1a, 2a, 3a, 4a)
- Tercer classificat (Categories 1a, 2a, 3a, 4a)
- Quart classificat (Categories 1a, 2a, 3a, 4a)
- Fair Play
- Màxim golejador or i plata
- Porter Menys golejat or i plata
- MVP (jugador millor valorat) or i plata

4g.2 En cas d'empat en la classificació final del Pichichi, MVP, Zamora i Fair Play, el 1r classificat es decidirà de la següent manera:
- Pichichi: el golejador amb el coeficient entre gols marcats i partits disputats més alt.
- MVP: el jugador amb el coeficient entre punts aconseguits i partits disputats més alt.
- Zamora: el porter amb més partits disputats.
- Fair Play: l'equip amb més partits disputats (els encontres contra equips "no presentats", no compten de cara a "partits disputats")

Nota: en cas de seguir empatats poden decidir altres criteris com el número de targetes, punts MVP, etc.

4g.3 Els equips que inscriguin a jugadors no participin en la competició seran privats de qualsevol tipus de premi.

4g.4 Si un equip o jugador no es presenta a la recollida d’un premi, s’entén que hi renuncia i  perd el dret a rebre’l.

4g.5 Màxim 10 abonaments per equip.

  Playoff 1a Playoff 2a
Campió  1000€+50% dte+Trofeu+6 mesos CampusEsport 50% dte+Trofeu+3 mesos CampusEsport 
Subcampió   600€+25%dte+Trofeu+4 mesos CampusEsport 25% dte+Trofeu+2 mesos CampusEsport 
3r classificat   400€+20% dte+Trofeu+3 mesos CampusEsport  20% dte+Trofeu+1 mes CampusEsport 
4t classificat   200€+10% dte+Trofeu+2 mesos CampusEsport 15% dte+Trofeu+1 mes CampusEsport 
5è a 16è classificat  1 mes CampusEsport   1 mes CampusEsport
 
  Playoff 3a  Playoff 4a
Campió  25% dte+Trofeu+3 mesos CampusEsport  Trofeu+2 mesos CampusEsport  
Subcampió  15% dte+Trofeu+2 mesos CampusEsport   Trofeu+1mes CampusEsport  
3r classificat 10% dte+Trofeu+1 mes CampusEsport  Trofeu
4t classificat  5% dte+Trofeu+1 mes CampusEsport  Trofeu
5è a 16è classificat   1 mes CampusEsport
 
PREMI FAIRPLAY Trofeu + 25% descompte inscripció + abonaments 1 mes
 
Pichichi, Zamora, MVP Premi
Or Trofeu  100€ metàl·lic  50€ val material esportiu Fútbol Emotion  6 mesos abonament
Plata  Trofeu  50€ val material esportiu Fútbol Emotion   4 mesos abonament

4g.2 Rànquing General Circuit 7contra7:
A més els 10 equips millor classificats al final de temporada i que hagin participat en tot el circuit (lligues Tardor, Primavera i Estiu) també són premiats:

Rànquing final Premi
 1r   50% descompte inscripció següent Lliga Tardor
 2n 25% descompte inscripció següent Lliga Tardor
3r Equipació Fútbol Emotion 
4t Paella cafetería CampusEsport
20% descompte inscripció següent Lliga Tardor
10% descompte inscripció següent Lliga Tardor
10 samarretes 7contra7 CampusEsport
10 abonaments 2 mesos CampusEsport
Lloguer gratuït (1h camp de futbol/pavelló)
10è Lloguer gratuït (1h camp de futbol/pavelló) 


4g.3 Si un equip o jugador no es presenta a la recollida d'un premi, s'entén que hi renúncia i perd el dret a rebre’l.

4g.4 Els descomptes no es guarden, s'apliquen al següent torneig. Si no es participa es perd.

4h.1 Equipament obligatòria (com a mínim samarretes del mateix color i numerades).

4h.2 El porter utilitzarà un equipament de color diferent a la dels jugadors de camp.

4h.3 Es recomana la utilització de botes de futbol multitacs, prohibint-se la utilització de tacs d'alumini o altres metalls. La utilització de botes amb tacs molt llargs augmenta les probabilitats de lesió en un camp de futbol d'herba artificial.

4h.4 Els jugadors no podran jugar amb roba que no sigui esportiva (sabates, jeans, camises, etc.) ni amb tacs d'alumini. Si podran fer-lo amb pantalons llargs (esportius).

4h.5 No podran jugar aquells jugadors que tinguin guix, ulleres de vidre, aparells que puguin danyar o danyar-se a si mateixos ni podran fer-lo aquells jugadors que per qualsevol causa tinguin una hemorràgia. En aquest cas el jugador haurà de sortir del camp i ser assistit segons correspongui. Una vegada controlada l'hemorràgia podrà tornar al camp de joc.

4h.6 Si els equips coincideixen en el color de samarreta, l'àrbitre sortejarà a quin equip li toca posar-se uns pitrals numerats cedits per l’organització, només pel partit que s’ha de disputar.

4h.7 Si un jugador no presentés les condicions mínimes necessàries en quant a equipament serà advertit per l’àrbitre, i no podrà jugar fins que no corregeixi aquest fet.

4i.1 L'organització proporcionarà balons per a la disputa dels partits.

4i.2 Els equips són responsables de tot el material durant el partit.

4j.1 En tots els partits es poden realitzar els canvis que es vulguin. Cada jugador pot entrar i sortir del terreny de joc totes les vegades que ho consideri oportú.

4j.2 L'àrbitre és la persona encarregada d'autoritzar-los, i té que ser avisat amb la suficient antelació.

4j.3 En el moment del canvi el joc ha d’estar aturat.

4j.4 Tots els canvis es realitzaran a través de la zona central del camp, sortint per un dels laterals (entre els dos camps de futbol 7).

4j.5 Els jugadors expulsats no podran ser substituïts per altres.

4k.1 Els partits tindran una durada de 50 minuts i es dividiran en dues parts de 25 minuts.

A les Fase Finals, a partir de vuitens de final i fins a les semifinals, el partit es realitzarà a KO directe. Si algun partit acaba empatat cada equip llançarà 3 penals. Si així i tot segueixen empatats, llançaran penals els jugadors que abans no ho havien fet, d'un en un fins que es desfaci l'empat del marcador. Si es llancen 7 penals i segueix l’empat, se segueixen llançant penals d’un en un, però els jugadors repeteixen llançament.

A les finals i els partits per la tercera i quarta plaça, en cas d’empat es jugarà una pròrroga de 15 minuts amb gol d’or. Abans de començar aquest pròrroga l’àrbitre realitzarà un sorteig on els capitans podran elegir camp o pilota. Després d’aquest temps i en cas de que l’empat continuï es procedirà al llançament dels penals reglamentaris.

4k.2 Entre cada part hi haurà un breu descans pel canvi de camp, en el qual es pot produir si es considera necessari, la revisió de fitxes per part de l'àrbitre o l’organització.

4k.3 Cada equip pot demanar un temps mort d’un minut a cada part. Els darrers cinc minuts de cada part no es pot demanar aquest minut de temps mort. Aquest temps mort l’haurà de demanar el capità a l’àrbitre, i aquest el farà en el moment en què la pilota no estigui en joc.

4k.4 Els jugadors han de presentar-se a jugar amb puntualitat. Tindran una tolerància de cinc minuts de cortesia de l'hora d'inici prevista en el calendari, no a partir de l'hora que acaba el partit anterior. L’equip que no compleixi amb els horaris serà amonestat i cada tres amonestacions perdrà tres punts.

4k.5 S'ESPERARÀ 10 MINUTS ALS EQUIPS. Si després d'aquest temps no es presentés algun equip amb el mínim de 5 jugadors perdrà automàticament amb el resultat de (3-0), tret que l'equip beneficiat amb aquest resultat vulgui jugar el que resta de partit, modificant-se la duració de les dues parts segons el temps disponible per a que comenci el següent partit. Aquestes dues parts seran de igual duració i es jugarà sempre que els 2 equips com a mínim tinguin 5 jugadors per equip. En aquest cas es posarà el resultat obtingut al final dels minuts jugats quedant totalment anul·lat el resultat anterior de 3- 0.

4k.6 Si un equip provoca la finalització d’un partit abans del temps reglamentari, el resultat final serà de 3 a 0 en contra, o el resultat que hi hagués en el moment de la suspensió en cas que fos superior.

4k.7 Si un equip és expulsat de la competició, es mantindran els resultats aconseguits pels seus rivals en l’enfrontament directe sempre que s’hagin disputat al menys 5 jornades. Els equips que no hagin disputat el seu partit amb l’equip exclòs hauran guanyat el partir per 3 gols a 0. Si no s’han disputat 5 jornades, s’anul·laran tots els resultats dels partits realitzats per l’equip.

4k.8 Als equips expulsats no se’ls tornarà els doblers de la inscripció.

4k.9 Si un equip és eliminat per sanció durant la disputa d’una fase final perd el dret a rebre qualsevol tipus de premi o part proporcional dels doblers de la inscripció.

4k.10 En el terreny de joc solament podran romandre els jugadors suplents i un màxim de dues persones responsables per equip, que deuran estar identificades en l'acta del partit. L'àrbitre podrà detenir i si escau suspendre el partit si alguna o algunes persones alienes als equips es neguessin a identificar-se o a abandonar el camp.

4k.11 Les faltes poden ser directes o indirectes, segons la falta que s’hagi realitzat. (Consultar l’apartat "5. Faltes i infraccions")

4k12. Servei inicial:

1. L'elecció del mig camp o servei inicial serà decidit a l’inici del partit per mitjà d'un sorteig efectuat per l'àrbitre. L'equip vencedor del sorteig escollirà una de les dues opcions.

2. Donada la senyal per l'àrbitre, el joc serà iniciat per un dels jugadors que posarà en moviment el baló amb els peus, estant ell mateix immòbil en el centre del terreny de joc. Cada equip haurà d'estar en el seu propi camp i cap dels jugadors de l'equip contrari podrà aproximar-se a menys de 6 metres del baló fins que el mateix recorri una distància igual a la seva circumferència.

3. IMPORTANT: El jugador que executi el servei inicial podrà:
- Llançar directament a porta, sense que cap altre jugador toqui el baló.
- Llançar o tocar el baló a un altre company.

4. Després d'aconseguir un gol, el partit serà reiniciat de manera idèntica a la inicial per un jugador de l'equip contrari al que va aconseguir marcar.

5. Després del descans reglamentari, els equips canviaran de costat en el terreny de joc i el baló serà posat en joc per un jugador de l'equip contrari al que va originar el servei inicial.

6. Després de qualsevol interrupció per motius no prevists en aquest reglament i des de que, immediatament abans de la suspensió el baló no hagi traspassat els límits de les bandes laterals o de fons, l'àrbitre al reiniciar el joc ho farà mitjançant servei neutral en el lloc on es trobava el baló, excepte quan el baló es trobés en l'interior de l'àrea de penal. En aquest cas el "bot neutral" haurà de ser executat sobre la línia d'àrea, en el punt d'aquesta línia més proper al lloc on es trobava elbaló quan el joc va ser detingut. No serà considerat en joc, fins que toqui el sòl. Cap jugador podrà anticipar-se al baló abans que el mateix toqui el sòl. Si aquesta disposició no es complís, l'àrbitre repetirà el servei, així com quan traspassi la línia de meta o de banda sense que hagi estat tocat el baló per cap jugador. Si hagués reiteració, es xiularia falta a l'infractor.

7. Si en el moment de ser executat un servei neutral un jugador comet qualsevol infracció abans que el baló toqui el sòl, haurà de ser sancionat d'acord amb la seva naturalesa, repetint-se novament el servei neutral.

4k.13 Baló en joc o fora de joc:
1. El baló estarà en fora de joc:
a. Quan travessi enterament, sigui per baix o per alt, les bandes laterals o de fons.
b. Quan el partit fos interromput per l'àrbitre.

2. El baló estarà en joc en totes les ocasions des del començament del partit i fins al seu final, inclusivament si rebota en un dels travessers de la porteria, toca a l'àrbitre, o no s'adopti una decisió a causa de una suposada infracció a les regles de joc.

3. A aquests efectes, les línies pertanyen a les zones que delimiten. Com a conseqüència, les línies de banda i meta forma part del terreny de joc.

4k.14 El gol:
1. Serà vàlid el gol quan el baló passi completament sobre la línia de fons entre els pals de la porteria i sota el travesser.

2. Serà nul el gol originat des d'un llançament lateral, tret que el baló en la seva trajectòria toqui o sigui tocat per altre jugador, fins i tot del mateix equip.

3. És vàlid el gol de "servei de porteria" amb el peu, que entri en la porteria contraria sense haver tocat a cap jugador.

4. És vàlid el gol directe de servei de mig camp quan s'inicia o es reanuda el joc, que entri en la porteria contraria sense haver tocat a cap jugador.

4k.15 El fora de joc:
Un jugador està en posició de fora de joc si trobant-se dintre de la zona de 12 metres de l'equip adversari, està més a prop de la línia de meta que el baló, tret que no estigui més a prop de la línia de meta contrària que dos dels seus adversaris, almenys.

Un jugador solament serà declarat en fora de joc i sancionat per estar en posició de fora de joc si, en el moment que el baló toca o és tocat per un company, ell està, segons l'àrbitre:
a. interferint el joc o a un contrari, o;
b. tractant de treure avantatge d'aquesta posició.

Un jugador no serà declarat en fora de joc per l'àrbitre:
a. simplement per trobar-se en una posició de fora de joc o;
b. si rep la pilota directament d'un servei de meta, córner o banda.

Si un jugador és declarat en fora de joc, l'àrbitre haurà d'atorgar un tir lliure indirecte que serà llançat per un jugador de l'equip contrari des del lloc on es va cometre la falta.

4k.16 El penal:
1. Un penal podrà ser concedit, qualsevol que sigui la posició del baló en el moment de cometre's la falta, si aquesta va tenir lloc dintre de l'àrea de penal i sempre que el baló estigués en joc.

2. Un penal és un tir lliure directe des del punt

nyalat en el terreny de joc. En aquest moment tots els jugadors, excepte el porter i l'encarregat de realitzar-lo, hauran d'estar darrere de la línia frontal de l'àrea, almenys a sis metres del punt de penal, formant un passadís perquè pugui arribar sense dificultats al contacte del baló.

3. El porter haurà de romandre sobre la seva línia de fons entre els pals de la porteria, fins que el tir sigui executat.

4. El jugador encarregat haurà de xutar el baló cap a davant i no li serà permès tocar el mateix per segona vegada abans que un altre jugador ho faci.

5. El baló està en joc una vegada xutat, després d'haver recorregut una distància igual a la seva circumferència.

4k.17 Servei de meta:
1. Quan el baló travessa completament la línia de fons haurà de ser retornat al joc més enllà de l'àrea de porteria, des de qualsevol punt de l’àrea de meta. En cas contrari, haurà de repetir-se el llançament, i si existeix reincidència es xiularà lliure directe des d'on es va cometre la falta.

2. Una vegada s'hagi efectuat el tir de porteria, el jugador que ho executa no pot tornar a tocar-lo abans que el baló hagi estat jugat o tocat per altre jugador.

3. Els jugadors de l'equip contrari hauran de romandre fora de l'àrea de porteria, fins que sigui executat el tir.

4. És vàlid el gol de "servei de porteria" amb el peu, que entri en la porteria contraria sense haver tocat a cap jugador.

5. El llançament de porter amb la mà que no traspassi el baló la seva pròpia àrea de porteria no col·locarà en impediment al contrari que intercepti la jugada. Tindrà així l'atacant condició legal per a prosseguir la jugada i aconseguir gol.

4k.18 Servei de banda i corner:
1. Quan el baló traspassa enterament la línia de fons, després d'haver estat tocat o jugat per l'equip defensor, es produeix el corner. En aquest moment la seva tornada al terreny de joc es farà amb qualsevol dels dos peus.

2. De llançament de corner serà vàlid el gol directe.

3. Si el servei de corner no ha estat executat des del lloc correcte, s'ordenarà repetir-lo.

4. El servei de banda es realitzarà sempre amb les dues mans, per darrere del cap i sense aixecar els peus.

5. De servei de banda no podrà ser aconseguit gol directament, sense que el baló, en la seva trajectòria, hagi estat tocat o jugat per altre jugador.

4l. El marcador es tancarà en aconseguir una diferència de 10 gols:
El partit es continuarà jugant i es tindran en compte les targetes i punts MVP fins al final . Els gols marcats i encaixats a partir de la diferència de 10 ja no comptaran. 

4l. Acta del partit:
1. Abans de començar el partit un dels capitans o responsable de l'equip ha de pasar llista amb l'àrbitre i lliurar la carpeta de fitxes. Quan el partit hagi terminat ha de repasar de nou amb l'àrbitre l'acta (gols, targetes, etc.) i aquest li tornarà la carpeta de fitxes.

2. Les actes es troben publicades a la web www.7contra7.com una vegada s'han actualitzat els resultats (normalment l'endemà al partit).

3. Després d'haver publicat l’acta i el resultat en la web www.7contra7.com no es realitzaran modificacions del tipus: gols assignats, porters, MVP, etc.

5.1 No es permetrà la presència de cans o altres animals dins les instal·lacions esportives, a no ser que es tracti de cans pigalls (ca guia).

5.2 No es permetrà dins el terreny de joc fumar, menjar o dur begudes alcohòliques. Serà responsabilitat de cada equip deixar neta la zona de suplents després de cada partit.

5.3 Qualsevol desperfecte ocasionat en les instal·lacions de la competició serà responsabilitat de la persona causant amb caràcter general.

5.4 No es permetrà el consum de substàncies estupefaents. Serà responsabilitat de cada equip evitar aquests fets. En cas de ser eliminat per aquest motiu es perd el dret a rebre qualsevol tipus de premi o part proporcional dels doblers de la inscripció.

5.5 CampusEsport es reserva el dret d'admissió i el dret d'excloure de la competició a qualsevol equip que infringeixi o alteri greument el desenvolupament de la mateixa.

6.1 Llançament lliure directe:
1. Tir directe, per mitjà del qual podrà ser marcat gol directament.

2. Quan s'assenyali una falta l'àrbitre ordenarà amb el xiulet l'execució del mateix sempre que el beneficiari demani passos per a distanciar la barrera. En cas contrari, el joc es podrà reprendre sense necessitat d'assenyalar-lo l'àrbitre.

3. En els tirs lliures cap jugador contrari haurà d'estar a menys de SIS METRES del baló (set passos normals).

4. Si un jugador de l'equip contrari no respectés aquesta distància abans de ser realitzat el servei d'aquesta falta, els àrbitres hauran de retardar l'execució d'aquesta falta fins que sigui observada la regla. Aquesta infracció permet als àrbitres advertir al jugador, amonestar-lo i en la reincidència fins i tot desqualificar-lo definitivament del partit.

5. El baló únicament serà considerat en joc després de recórrer una distància igual a la seva circumferència.

6. El baló haurà d'estar immòbil quan el tir sigui executat i el jugador encarregat no podrà anticipar-se al mateix fins que el baló sigui tocat per altre jugador.

7. En cas de ser concedit un tir lliure a l'equip defensor dintre de l'àrea de porteria, el porter no podrà rebre el baló amb les mans, sent aquest llançat directament més enllà de l'àrea.

8. Si el jugador encarregat de l'execució d'un tir lliure toca el baló per segona vegada abans que un altre ho faci, el seu equip serà castigat amb la pèrdua de la seva possessió.

9. El jugador que cometi intencionadament una de les següents infraccions (relacionades amb faltes de contacte amb el contrari) serà castigat amb un LLANÇAMENT LLIURE DIRECTE, concedit a l'equip contrari, en el lloc on s'hagi comès la infracció:

a. Copejar o intentar copejar amb el peu al contrari.
b. Fer una traveta, això és, derrocar o intentar fer-lo usant les cames.
c. Saltar o llançar-se sobre el contrari.
d. Carregar per darrere al contrari.
e. Carregar de manera violenta o perillosa.
f. Pegar o intentar fer-ho.
g. Escopir al contrari.
h. Agafar amb la mà al contrari o impedir-li l'acció amb qualsevol part del braç.
i. Empènyer al contrari amb auxili de les mans o braços.
j. Travar amb les dues cames al contrari.
k. El jugador agafa o desvia el baló intencionadament amb la mà o el braç.

6.2 Llançament lliure indirecte:
El jugador que realitzi intencionadament una de les següents infraccions serà castigat amb LLANÇAMENT LLIURE INDIRECTE, concedit a l'equip contrari en el lloc on va ser comesa la infracció:
a. Jugar d'una forma estimada perillosa per l'àrbitre, per exemple, intentar donar una puntada al baló quan és en possessió del porter, aixecar el peu a l'altura del pit, etc.

b. Carregar amb l'espatlla, quan el baló no està a distància del joc dels jugadors interessats i aquests no intentaven intervenir-hi.

c. Sense jugar el baló, obstruir deliberadament a un adversari, és a dir, córrer entre aquest i el baló o interposar-se de manera que constitueixi un obstacle per al contrari.

d. Carregar contra el porter, donat que aquest:
- estigui fora de l'àrea
- obstrueixi a un adversari
- estigui fora de l'àrea de meta

e. Tocar el baló sent l'executor d'un llançament de banda, corner o porteria, abans que altre jugador ho faci.

f. Confondre al contrari usant tàctiques antiesportives.

g. Situar-se en posició de fora de joc (apartat 4h.19).

h. Sent porter, i dintre de la seva àrea:
- Després d'haver posat el baló en joc, tornar-lo a tocar amb les mans abans que un jugador de l'equip contrari el toqui o el jugui fora de l'àrea de penal.

- Des del moment que controla el baló amb les seves mans, demorar-se més de 6 segons, retenint-lo, botant-lo en el sòl o llançant-lo a l'aire i tornant a atrapar-lo sense posar-lo en joc.

- Tornar tocar-lo amb les mans abans que un jugador del seu equip el toqui o el jugui fora de l'àrea de penal o un jugador de l'equip contrari el toqui o el jugui dintre o fora de l'àrea de penal.

- Utilitzar una tàctica que, en opinió de l'àrbitre, solament dugui a alentir el joc i per tant, fa perdre temps, donant un desavantatge deslleial al seu equip.

6.3 Faltes de disciplina:
Seran considerades faltes de disciplina, les següents accions:

a. Un jugador s'incorpora al seu equip després de començat el partit sense presentar-se a l'àrbitre ni rebre ordre per a fer-ho.

b. Infringir de forma persistent les regles de joc.

c. Demostrar amb paraules o actes la seva no conformitat amb les decisions de l'àrbitre.

d. Ser culpat de conducta indisciplinada.

e. Canviar el seu nombre de dorsal sense avisar a l'àrbitre.

f. Dirigir-se al públic o a l'àrbitre per a reclamar o discutir.

g. Dirigir-se al públic, àrbitre o adversari amb un llenguatge injuriós.

h. Replicar amb gestos o paraules qualsevol agressió soferta.

MOLT IMPORTANT:
L'organització del campionat, amb l'objectiu d'assolir una competició basada en el joc net i l'esportivitat, imposarà dures sancions a tots aquells jugadors i/o equips que alterin el bon funcionament de la mateixa.

1. Es podrà sancionar a un jugador o equip participant amb l'expulsió definitiva quan aquest jugador o equip es vegi implicat en actes violents, baralles o qualsevol altre tipus d'agressió.

2. Qualsevol agressió per part d'un jugador cap a un contrari o cap al col·lectiu arbitral donarà lloc a la seva expulsió de la competició de manera immediata i sense dret a reclamació.

3. Quan l'agressió es produeixi de forma col·lectiva i el tumult no permeti identificar als agressors, l'EQUIP serà EXPULSAT de la competició de forma immediata i sense dret a reclamació.

4. En cap cas es consideraran vàlids arguments que justifiquin agressions comeses per jugadors i/o equips encara que siguin degudes a provocacions. La resposta a una agressió mitjançant altra agressió serà igualment sancionada.

5. Aquell jugador que es dirigeixi a l'àrbitre o a un contrari amb expressions ofensives o de menyspreu abans, durant o després d'un partit serà sancionat.

6. Si un àrbitre fos agredit per un equip o jugador, automàticament serà suspès el partit i es donarà un resultat en contra de 3-0 al mateix, a més de les sancions que la Comissió Disciplinària estimi oportunes.

7. L'actitud violenta i/o agressiva d'un equip o jugador podrà ser sancionada sense arribar a concretar-se en una falta. Provocar la animositat del públic o de l'equip contrari serà motiu de sanció.

8. El personal de l’organització queda plenament facultat per a reflectir comportaments d'aquesta índole en els informes remesos a l'organització. Aquests informes permetran actuar d'ofici i sancionar en conseqüència.

9. Els equips que incompleixin reiteradament la reglamentació, siguin reincidents en faltes greus o molt greus, en altercats, rebel·lia, mal comportament generalitzat dels seus components, etc., seran expulsats de la competició sense dret a reclamació.

10. L'organització del campionat prohibirà la participació en futures edicions a jugadors o equips expulsats. Es crearà una base de dades d'equips o jugadors no acceptats.

11. Les sancions s’exposaran a la web www.7contra7.com .

12. Durant la primera fase (Lliga), cada tres targetes grogues hi ha un partit de sanció obligatori.
Als play-offs comença un nou cicle on es produirà el partit de sanció cada dues targetes grogues.

13. Una targeta vermella directa és, inicialment, un partit de sanció obligatori.

14. Una expulsió per doble targeta groga suposa un partit de sanció obligatori.

15. Els jugadors expulsats no podran ser substituïts per altres.

16. Les sancions es mantenen d’una competició a la següent.

17. Sancions en cas d'agressió grupal:
Quan dos o més jugadors d’un mateix equip es vegin involucrats en casos d'agressió, l’equip podrà ser sancionat en el seu conjunt. Les penes previstes per a aquests casos contemplaran inhabilitacions a cada jugador i/o inhabilitacions al planter complet, i/o descompte de punts, i/o expulsió del campionat a jugadors puntualment, i/o expulsió del campionat a l’equip complet.

18. Sancions en cas de tumult generalitzat:
En cas de tumult general abans, durant o després d’un partit, quedarà a criteri de la Comissió de Disciplina aplicar les sancions que consideri corresponents. Es deixa constància que el partit quedarà suspès en el moment que l'àrbitre així ho disposi. En cas de no haver-se complert el temps reglamentari, aquest no podrà ser conclòs en altra oportunitat.

19. Jugadors sancionats i/o expulsats:
No podran romandre dintre del terreny de joc (gespa).
En cas d'acudir a les instal·lacions esportives durant les jornades següents hauran de situar-se fora del terreny de joc.
En cas contrari el partit podrà donar-se per finalitzat o no començar.

1. Sempre que els 2 equips presentin 5 jugadors és obligatori començar el partit sense esperar que tinguin 7 jugadors.

2. Si un equip no es presenta a jugar dos partits, quedarà expulsat de la competició, sense cap dret que li tornin els diners de la inscripció.

3. Si un equip no es presenta a jugar o es presenta més de 10 minuts tard a partir de l'hora en què estava previst l'inici del partit, se li donarà el partit per perdut pel resultat de 3 gols a 0.

4. Si un equip es presenta a jugar més de 10 minuts tard a partir de l’hora d’inici del partit que estava estipulada, se li donarà el partit per perdut. A partir d’aquesta hora estipulada per a l’inici del partit, tenen una hora de temps per presentar-se a l’àrbitre cinc dels components de l’equip per així demostrar que volien jugar-lo i que no volen que aquest resultat compti per excloure l’equip de la competició.

5. Si un equip ja classificat no es presentés a jugar l'últim partit i aquest fet compromet, perjudica o no permet la classificació o campionat d'altre equip, aquest serà sancionat perdent la classificació i/o els punts i en el seu lloc ho farà l'equip al que va perjudicar. Si en canvi, l'equip que no es presenta no tenia possibilitats de classificar-se, lamentablement la classificació serà com quedi, més enllà de la sanció que li pugui recaure a l'equip no presentat.

6. Si un equip no es presenta a la disputa d’un partit corresponent a la darrera ronda, perd el dret a rebre qualsevol tipus de premi o part proporcional dels doblers de la inscripció.

7. Si un equip no es presenta i no avisa a l’organització amb antelació suficient* per a poder avisar a l’equip contrari se li resten 3 punts de la classificació i se li dona el partit perdut per 3 a 0. (*com a tard abans de les 17h del mateix dia del partit)

1. En cas de produir-se un ajornament, l'organització serà l'encarregada de fixar la nova data.

2. No es podrà sol·licitar l'ajornament d'un partit quan aquest correspongui a les dues últimes jornades del campionat.

3. Quan un equip no pugui disputar un partit per un motiu greu, aquest ho posarà en coneixement de l'organització per escrit amb un mínim de 15 DIES D'ANTELACIÓ.

4. L'organització estudiarà un possible ajornament sempre que l'altre equip implicat accepti aquest canvi i no es perjudiqui a tercers. La data i hora del partit serà fixada per l'organització i no podrà ser modificada novament per cap dels equips. La seva decisió serà inapel·lable.

1. L'àrbitre és l'autoritat única i inapel·lable, en l'ordre tècnic, per a dirigir els partits.

2. Les seves facultats comencen en el moment d'entrar en el recinte esportiu i no acaben fins que fa lliurament de l'acta a l'organització, conservant-les, per tant, durant els descansos, interrupcions i suspensions encara que el baló no es trobi en el camp.

3. Tots els participants de la competició han d'acatar les seves decisions i estan obligats, sota la seva responsabilitat, a donar-li suport i protegir-li en tot moment per a garantir la independència de la seva actuació i el respecte a l'exercici de la seva funció, així com la seva integritat personal.

4. Haurà d'amonestar, desqualificar o expulsar, segons la importància de la falta, a tot jugador amb una conducta incorrecta o que procedeixi de manera inconvenient, així com a entrenadors, delegats i altres persones reglamentàriament afectades.

5. Redactarà l'acta de forma fidel, clara i objectiva, així com els informes que estimi oportuns.

6. Quan ho aconsellin les circumstàncies especials, els àrbitre podran formular, separadament de l'acta, informes complementaris que considerin oportuns.

Després de cada partit tots els jugadors reben una puntuació individual.
A la següent taula podeu veure els punts que es reparteixen segons el resultat del partit i els esdeveniments:

Posició Partit
Jugat
Partit
Guanyat
Partit
Empatat
Partit
Perdut
Partit
Guanyat
Diferència
1 gol
Partit
Guanyat
Diferència
2 o 3 gols
Partit
Guanyat
Diferència
> 4 gols
Partit
Perdut
Diferència
1 gol
Partit
Perdut
Diferència
2 o 3 gols
Partit
Perdut
Diferència
> 4 gols
Porteria a "0"
Porter  2 2 1 0  0.5 1 2 -0.5 -1 -2 4
Defensa 2 2 1 0 0.5 1 2 -0.5 -1 -2 3
Mig  2 2 1 0  0.5 1 2 -0.5 -1 -2  2
Davanter 2 2 1 0 0.5 1 2 -05 -1 -2  1
Posició MVP
3 Estrelles
MVP
2 Estrelles
MVP
1 Estrelles
Gol
Marcat
Gol 
Llançament directe
Gol de cap Penalti
marcat
Penalti
Aturat
Asistència
Porter  6 4 2 6 1 1 3 5 3
Defensa 6 4 2 5 1 1 3 - 3
Mig 6 4 2 4 1 1 2 - 3
Davanter 6 4 2 3 1 1 2 - 3
Posició Gol en pròpia porteria Targeta 
Groga
Doble Targeta
Groga
Targeta
Vermella
Totes  -1 -1 -3 -4

Increment puntuació jugadors segons play-off que es disputa:

Posició Play-off 1a Play-off 2a Play-off 3a Play-off 4a
Totes  100% 75% 50% 25%

1. La Comissió Disciplinària actuarà sempre que un jugador sigui expulsat del terreny de joc o a l'acta es reflecteixi alguna actuació que l'àrbitre consideri oportú anotar.

2. La feina de la Comissió Disciplinària és analitzar les faltes realitzades per els jugadors i sancionar-les d’acord amb el reglament de la competició. Les resolucions que dictamini aquesta comissió seran publicades al tauló informatiu i a la pàgina web.

3. Si un equip no està d’acord amb la sanció imposada sobre algun jugador podrà realitzar un recurs d’apel·lació. Tindrà un termini de 48 hores per a realitzar-lo a partir de la data de la imposició de la sanció. La sanció continuarà sent vigent fins que la Comissió Disciplinària torni a dictaminar una sentència després d’haver estudiat el recurs presentat. Aquesta sentencia no es podrà tornar a recórrer.

4. És responsabilitat del capità de l’equip assabentar-se de les sancions que tenen els jugadors de seu equip.

1. CampusEsport es reserva el dret de modificar qualsevol punt d'aquesta normativa que pugui afectar al reglament o al tipus de competició a dur a terme, respectant sempre les condicions ofertes als equips en quant al nombre de partits a jugar o els premis a re partir.

2. En cas de realitzar qualsevol modificació, CampusEsport s'encarregarà de comunicar-ho a tots els equips participants, mitjançant la web www.setcontraset.com i del tauler d’anuncis situat en la recepció de les instal·lacions esportives.

3. Aquells equips que desitgin tenir una assegurança d'accidents que cobreixi les lesions que puguin produir-se en els partits han d'abonar 60€ en el moment d'inscriure l'equip. Amb el pagament d'aquest import queden coberts tots els jugadors de l'equip que s'hagin inscrit correctament i tinguin la fitxa corresponent.

Quedant totalment exclosos els accidents produïts com a conseqüència directa d'invalideses preexistents.

Cal demanar el part d'accident en la recepció de CampusEsport el mateix dia que es produeix la possible lesió.

4. En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, us informem que totes les dades i fotografies de caràcter personal que subministreu verbalment, per escrit o per qualsevol altra via als nostres empleats podran ser incloses en un o més fitxers la responsabilitat dels quals correspon a la Fundació Universitat-Empresa, propietària de la marca CampusEsport. Les finalitats del tractament efectuat per aquesta són l’efectiva prestació dels serveis esportius convinguts, la gestió de l’activitat econòmica, el control d’accés a les instal·lacions, la notificació als membres de l’equip sobre les noves activitats relacionades amb Campusesport, la publicitat a la web sobre resultats, estadístiques, sancions i qualsevol altre dada que afecti a la competició.

Per a la correcta gestió del centre, cal que el client faciliti les dades correctes i que es comprometi a comunicar a la Fundació Universitat-Empresa qualsevol modificació d’aquestes.

El client té la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació i cancel·lació de les dades. Per a això pot adreçar-se per escrit al centre Fundació Universitat-Empresa, amb domicili a la cra. de Valldemossa, km 7.5, 07122 Palma (Illes Balears).

Les persones inscrites en el full d’inscripció, així com futurs membres de l’equip, accepten aquestes condicions i les indicades al document "Reglament i Normativa" que se li lliura en el moment de realitzar la inscripció. Sent obligació del capità fer conèixer les normes indicades en aquests documents a tots els membres de l’equip.

A més, ha de saber que la seva imatge pot ser gravada mitjançant qualsevol mitjà audiovisual amb la finalitat de realitzar i publicar promocions relacionades amb la marca Campusesport.