Calendari Temporada 2020-2021

   Inscripció Durada
Data límit Lliga  Playoffs
Lliga Tardor 2020-2021  04/10/20  12/10/20 al 16/01/21 18/01/21 al 05/02/21 
Lliga Primavera 2021 05/02/21 15/02/21 al 08/05/21  10/05/21 al 28/05/21
Lliga Estiu 2021* 28/05/21 07/06/21 al 18/09/21 20/09/21 al 08/10/21
*Descans Lliga Estiu: durant el mes d'aqost no es juga
Aquestes dates poden variar i actualitzar-se durant la temporada